Family

Family Law is an area of law covering both the creation and breakup of family units. In the sections below, you will find information about the legal rights and protections afforded to family units, and how the court system can help.

In addition to the materials below, the Alaska Family Law Self-Help Video Series discuss many issues important to people representing themselves in Family Law matters.

Mga Video na Self-Help ng Sistema ng Korte ng Alaska

Isang listahan at mga paglalarawan ng ilan sa Playlist ng YouTube ng Self-Help Center ng Alaska Court System

Karaniwang Mga Tanong Tungkol sa Custody ng Bata

Magsimula dito upang makahanap ng mga sagot sa mga karaniwang katanungan tungkol sa pag-iingat ng bata.

Karaniwang Mga Tanong Tungkol sa Diborsyo at Dissolution

Magsimula dito upang malaman ang mga sagot sa mga karaniwang tinatanong na mga katanungan tungkol sa pagtatapos ng kasal.

Back to top