Mga Video na Self-Help ng Sistema ng Korte ng Alaska

Information

Mga Kaso ng Diborsyo at Pag-iingat sa Alaska (Tagalog): "Inilalarawan ng serye ng video na ito kung paano mag-file ng diborsyo at pag-iingat sa Alaska, kung ano ang maaari mong asahan sa iba't ibang yugto ng iyong kaso, kung paano magtanong sa korte para sa isang bagay at kung paano tutulan ang kahilingan ng kabilang panig, at isang pangunahing pangkalahatang ideya ng mga patakaran ng korte na ikaw kailangang sundin sa panahon ng kaso. Nagsasama rin ang serye ng video ng higit pang impormasyon sa mga paksang nauugnay sa mga kaso ng diborsyo at pag-iingat, tulad ng mga plano sa pagiging magulang, suporta sa bata, at paghahati ng pag-aari ng mag-asawa."

Last Review and Update: Jul 24, 2023
Back to top